شماره‌های پیشین نشریه

دوره انتشار : فصلنامه

* نوع مقاله‌های قابل انتشار: علمی با مجوز  (دانشگاه آزاد اسلامی )

  • هزینه ارزیابی مقالات: طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره62815/10مورخ98/10/4 مبلغ5000000 میلیون ریال (معادل 500 هزار تومان می باشد ).
  • ( 150 هزار تومان بابت داوری و 350 هزار تومان بابت هزینه پذیرش وچاپ )دریافت می گردد

دسترسی به مقالات و  دانلود آنها: رایگان است 

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است

 * متوسط زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : حدود چهار ماه

 نویسندگان گرامی خواهشند است قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید

 در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده،  مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد.